fbpx

Štampa brošura – Promovišite svoje proizvode i usluge na najdelotvorniji način

štampa brošura Štamparija Intranet Centar 1

U želji za što većom i kvalitetnijom prodajom proizvoda i usluga, mnoge kompanije se utrkuju sa raznoraznim inovativnim reklamnim kampanjama. Cilj je, naravno, uvek jedan – privlačenje što većeg broja kupaca. Nikako ne treba izgubiti iz vida da brošure predstavljaju jedan od najdelotvornijih vidova tradicionalnog, ali i savremenog marketinga. Zato je štampa brošura jedan od nužnih preduslova kako bi oglašavanje na ovaj način postiglo najveći efekat.

U najširem smislu – brošure su knjige manjeg obima. Međutim, prema UNESCO-voj klasifikaciji, brošure predstavljaju publikacije koje imaju minimum pet, a maksimum 48 stranica koje se izdaju u neredovnim vremenskim razmacima. Pritom, u ovaj sadržaj ne ulazi omot brošure. Upravo se u ovim karakteristikama ogleda razlika između knjiga i brošura. Prema svojoj nameni i funkciji postoji brojna podela brošura. Ne ulazeći u dalje detaljisanje, treba znati da se brošure u najvećem broju slučajeva se koriste u marketinške svrhe.

Ali, kako bi brošura uspešno ostvarila ovaj cilj, prethodno se mora pristupiti pouzdanom i kvalitetnom štampanju i pripremi za štampu ove publikacije.

Štampa brošura – Jedno od najefektnijih reklamnih sredstava današnjice

Iako je digitalni marketing danas predominantan oblik oglašavanja, nikako ne treba zapostaviti značaj klasičnog reklamiranja usluga i proizvoda u vidu brošura. U tom smislu, brošure su male propagandne knjižice, odnosno publikacije putem kojih firme reklamiraju svoju ponudu. Dakle, poput kataloga, brošure služe za najefektniju promociju i distribuciju proizvoda i usluga. U brošurama se na ilustrativan način nalazi detaljan spisak celokupne ponude neke firme.

štampa brošura Štamparija Intranet Centar 2

Ova vrsta promotivnog materijala, iako ih možemo videti svakog dana, najčešće se koristi uoči određenih ekonomskih manifestacija ili sajmova. To je zbog toga što proizvođači, odnosno prodavci tada imaju priliku da najširoj publici predstave sve svoje proizvode i usluge. Pored reklamnog, brošure imaju i informativni karakter. Drugim rečima, ciljna grupa (ali i šire) određene kompanije putem brošura se obaveštava o novinama u njenom poslovanju i proizvodima. Veoma je praktična i pogodna za širu upotrebu, jer nije velikih dimenzija i uvek je možete nositi sa sobom.

Od formata i dizajna brošure zavisi prodaja proizvoda/usluga

Glavni zadatak i cilj brošura, kao rasprostranjenog sredstva tržišne komunikacije, jeste da ubedi kupca/potrošača u originalnost proizvoda/usluge. Odnosno, da mu stvori pozitivno mišljenje o određenom brendu. Međutim, da bi se ovaj efekat postigao, potrebno je da ova publikacija ispuni uslove koji se tiču dizajna i formata. Zato je kvalitetna štampa brošura, kao i njihova jedinstvena izrada, neophodna kako bi firma povećala obim svoje prodaje, a samim tim uvećala svoje prihode.

U zavisnosti od funkcije, brošure se mogu štampati u različitim dimenzijama. U najvećem broju slučajeva format brošura je standardizovan i prilagođen ekonomskim okolnostima, kao i potrebama potrošača. To znači da se brošure uglavnom štampaju u A3, A4, A5 i A6 formatu. Mogu biti povezane na različite načine, što zavisi od materijala na kojem se štampaju, kao i broju stranica. Takođe, brošure su horizontalno ili vertikalno orijentisane. Međutim, sve navedeno može biti i drugačije, u zavisnosti od specifičnih želja i zahteva klijenata.

štampa brošura Štamparija Intranet Centar 3

Uvek se, kada je štampa brošura u pitanju, treba rukovoditi njenim dizajnom. Što je dizajn brošure atraktivniji, a prezentacija proizvoda i usluga preglednija i jasnija, mogućnost veće prodaje proizvoda/usluga će porasti. Kvalitetan dizajn umnogome će pomoći da se istaknete na tržištu i razlikujete od konkurencije. Fotografije i grafički prikazi vaše reklamne ponude ne smeju biti agresivni i označeni upadljivo jarkim bojama, jer će to imati kontraefekat kod kupaca.

Štamparija Intranet Centar – Vaše pravo na izradu najkvalitetnije brošure

Brošure i njen sadržaj oslikavaju vizuelni identitet određene kompanije. Dakle, ove publikacije služe firmama, između ostalog, da se one predstave u najboljem mogućem svetlu. Ako kupac, na osnovu brošure, stekne pozitivan utisak o vama, znajte da je to najbolja preporuka za vaše dalje poslovanje i reklamiranje. Što je brošura originalnija i konciznija, to će i brend vaše firme biti prepoznatljiviji, dok će distribucija vaših proizvoda i usluga biti na zavidnom nivou. Što je, uostalom, cilj svakoga ko ozbiljno posluje.

Kao što smo u nekoliko navrata istakli, vrhunska štampa brošura je prvi korak ka ostvarivanju svih navedenih ciljeva. Ukoliko želite najkvalitetnije štampanje i izradu brošura u najbržim rokovima, onda je štamparija Intranet Centar pravo rešenje za vas. U zavisnosti od zahteva klijenata, kao i tiraža, brošure štampamo u ofset ili digitalnoj štampi. Nudimo vam najširi izbor materijala za štampu brošura, najprecizniju izradu i doradu, kao i uslugu najsavremenijeg grafičkog dizajna. Garantujemo da nijedan vaš kupac, nakon štampanja brošure kod nas, neće ostati ravnodušan prema vašim proizvodima i uslugama.

štampa brošura Štamparija Intranet Centar 4

Pored brošura, vršimo štampu i raznih drugih reklamnih materijala, poput časopisa, letaka, memoranduma, cenovnika, flajera, plakata i slično. Naš pristup svakom klijentu ponaosob je odgovoran i uz maksimalno uvažavanje svih njegovih zahteva. Na taj način stekli smo poverenje velikog broja saradnika i partnera. Neka naziv vaše firme postane sinonim za pouzdanost. Štamparija Intranet Centar će vam u tome svakako pomoći.

Leave a Reply

sr_RSSerbian
Call Now Button