fbpx

Štampa časopisa – Magazin kao najbolji način reklamiranja i informisanja

štampa časopisa štamparija Intranet Centar 1

Časopisi ili magazini predstavljaju jednu od najznačajnijih periodičnih publikacija današnjice. Oni se objavljuju u tačno određenim i redovnim vremenskim periodima i pokrivaju određenu oblast delovanja. Časopisi u najvećem broju slučajeva služe za reklamiranje, ali i za informisanje čitalačke publike o određenim stvarima i pojavama. Upravo je zato štampa časopisa jedna od najvažnijih faza u procesu izdavanja magazina.

Od načina i tehnike štampanja magazina, kao i od kvaliteta informacija koje plasirate u njemu, zavisi obim vaše čitalačke publike i potencijalnih klijenata. Što je štampa časopisa kvalitetnija, a sadržaj u njemu bogatiji i kreativniji, vaš brend će biti kredibilniji i privlačniji. Samim tim mogućnost prodaje vaših proizvoda i usluga će porasti, a to neminovno, u krajnjoj liniji, dovodi do pozitivnih poslovnih rezultata. Zato štampu časopisa treba prepustiti isključivo profesionalcima.

Štampa časopisa – Neophodan način reklamiranja

Velika većina kompanija ima potrebu da što konciznije i detaljnije izreklamira svoje proizvode i usluge. U tom smislu, letak ili flajer nisu dovoljna rešenja zbog svojih dimenzija i manjka sadržaja. Dakle, za jednu obimnu prezentaciju i promociju svojih produkata ili usluga, firme koriste časopise, kataloge ili prospekte. Primetno je da firme, kada reklamiraju svoj brend, u najvećem broju slučajeva ipak koriste časopise. Razlog zbog čega se firme odlučuju za ovaj vid marketinga je jednostavan.

Naime, za razliku od prospekata i kataloga, magazini čitaocima, pored liste proizvoda i usluga, pružaju i druge korisne informacije koje mogu dodatno produbiti njegovo interesovanje i pažnju. Zato je štampa časopisa jedan od najneophodnijih tehnika reklamiranja. Časopisi mogu biti u različitim dimenzijama, sa različitim brojem strana i u različitom formatu. Međutim, za najbolju reklamu neke firme, najvažnije je da časopisi izgledaju atraktivno i da budu kreativno dizajnirani i osmišljeni. To je ujedno i glavni cilj štampe magazina. Za štampu časopisa se u najvećem broju slučajeva koristi ofset štampa jer je ona idealna za srednje i velike tiraže, što upravo časopisi i iziskuju.

Ujedno, ovaj vid štampe pruža i najbolji odnos kvaliteta i cene finalnog izdanja časopisa.

U čemu je razlika između časopisa i drugih publikacija?

Časopise, međutim, treba razlikovati od drugih serijskih publikacija. Sličnost između časopisa i novina je u tome što se obe vrste publikacije štampaju u velikom tiražu. Ali, za razliku od novina, časopisi predstavljaju obimniju vrstu publikacije, sa većim brojem stranica i sa koricama. Štampa časopisa je periodična i, u tom smislu, magazini se objavljuju jednom u nedelju dana ili mesec dana. Štaviše, časopisi mogu „izlaziti“ i na dvomesečnom, tromesečnom, polugodišnjem ili, pak, godišnjem nivou. Dok se novine, u najvećem broju slučajeva, štampaju svakog dana ili, pak, na nedeljnom nivou (nedeljnici).

S druge strane, časopisi ne moraju uvek biti marketinški medij. Odnosno, cilj časopisa nije uvek promocija određenih proizvoda ili usluga. Svrha časopisa može biti i pružanje korisnih i potrebnih informacija svojim čitaocima. Imajući ovo u vidu, časopisi mogu biti, pored reklamnog, i kulturnog, naučnog ili zabavnog karaktera. Takođe, časopisi se mogu razlikovati i po tome koji ciljnu grupu (čitaoce) targetiraju. Tako, postoje opšti časopisi koji su namenjeni širokom krugu ljudi sa različitim interesovanjima. Ali, postoje i posebni, tzv. specijalizovani časopisi koji su namenjeni isključivo užem krugu čitalaca čiji sadržaj je prilagođen njihovoj interesnoj sferi.

Najbolja štampa svih magazina i časopisa – Štamparija Intranet Centar

Kao što možemo da zaključimo, upotrebna vrednost časopisa je velika. Ukoliko je štampa časopisa odrađena na kvalitetan način, tako da verodostojno prikaže originalnost vašeg brenda (i drugih informacija), poslovni uspeh vam je, maltene, zagarantovan. Ako želite najkvalitetniju štampu časopisa, uz maksimalni korporativni učinak, onda je štamparija Intranet Centar pravo rešenje za vas. Uz redovnu kontrolu kolora, kvaliteta otiska i finalne dorade garantujemo da će vaši časopisi biti odštampani upravo onako kako ste zamiislili, dizajnerski oblikovali i pripremili za svoju publiku. Nudimo vam najbolju štampu časopisa u obliku, tiražu, broju stranica i formatu kakvim vi želite.

Međutim, treba istaći da je štampa kataloga, magazina i drugih publikacija samo deo ponude štampe Intranet Centra. U domen naše delatnosti ulazi i štampa ambalaže, štampa flajera, blokovske robe, memoranduma i fascikli. Takođe, vršimo štampu knjiga, plakata, postera, vizit karti, kalendara, planera, letaka, brošura, koverata, rokovnika i brojnih drugih stvari. Pomoću ofset i digitalne štampe, na temelju višegodišnjeg iskustva, znanja i više hiljada zadovoljnih mušterija, realizujemo i najkomplikovanije projekte u skladu sa očekivanjima i zahtevima klijenata.

Pored svega navedenog, pružamo vam i uslugu pripreme štampe i grafičkog dizajna od kojeg u velikoj meri zavisi krajnji vizuelni identitet vašeg proizvoda. Posetite nas ili nas kontaktirajte i uverite se u vrhunski profesionalizam štampanja i kvalitet našeg otiska. Štamparija Intranet Centar je tu da bi udovoljila svim vašim zahtevima.

Leave a Reply

sr_RSSerbian
Call Now Button